MENÚ

Capacitats pròpies

Column group

Faperin oferix solucions en la Injecció de Termoplàstics, incloent tots els processos relacionats amb esta activitat.

Disposem de màquines d’injecció des de 100 Tn fins a 650 Tn totalment equipades amb robots, manipuladors i perifèrics necessaris.

A Faperin comptem amb un equip humà, altament qualificat,  involucrat i motivat, que aporta la seua experiència i coneixement en tots els nostres projectes i en el control de la producció.

A més de la pròpia fabricació de productes mitjançant la Injecció de Plàstics, ens encarreguem del muntatge de conjunts i subconjunts. Per a aquest fi, desenvolupem els utillatges d’acoblament necessaris o automatismes que puguen facilitar el treball i garantir productivitat, repetibilitat i evitar errors (Poka Yoke).

Disposem d’una àmplia experiència en l’ús i aplicació de materials reforçats amb nanomaterials com els CNT, per a productes amb requeriments de conductivitat elèctrica o necessitats d’apantallament electromagnètic.

La implantació d’un sistema ERP ens permet el control de la producció en temps real de cada unitat productiva, mantenint en tot moment la traçabilitat del producte des de la matèria primera fins al lliurament al client.

D’altra banda, treballem amb sistemes de producció tipus kanban, complim amb sistemes de prioritat tipus FIFO, ajustant-nos sempre als requeriments del client.