MENÚ

RSC

 
Column group

La Comissió Europea defineix la RSC com «la responsabilitat de les empreses pels seus impactes en la societat».

Faperin estableix, més enllà de les seues obligacions legals, un compromís públic per al compliment de principis i valors de comportament empresarial, establits en el seu «Codi d’ètica».  En ell, es defineixen els valors que s’han de complir tant per part de la direcció com per tot el personal, en l’àmbit social, mediambiental i de pràctiques empresarials justes.  Aquest compromís es fa extensible també als nostres proveïdors.